A Signes dels temps, a TV3, van conversar amb Jordi Pigem, deixeble del filòsof i teòleg Raimon Panikkar, un dels més destacats assagistes catalans actuals. Va reflexionar sobre les repercussions que té per a les persones el fet de viure en una societat hiperconnectada i vigilada a través de les omnipresents tecnologies digitals. Ho va fer arran de la publicació del seu llibre Pandèmia i postveritat.