Mardía Herrero, autora del llibre Peregrina, publicat enguany, ha conversat amb Xavier Melloni, que també acaba de publicar Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola. Tots dos comenten el contingut d’aquest últim llibre i dels ensenyaments de la vida d’Ignasi de Loiola.