La qüestió sobre la qual va treballar Grotowski tota la seva vida és la qüestió de la resurrecció. Evidentment es tracta d’una resurrecció entesa d’una manera herètica. ¿Què significa per Grotowski la resurrecció? Per Grotowski es tracta d’un ressurgir amb tot el cos i d’estar enmig dels altres.” Això va dir Antonio Attisani durant la presentació de Teatre i més enllà, i per parlar de la resurrecció va citar un altre autor de Fragmenta, Raimon Panikkar. En aquest vídeo també sentim extractes de les intervencions d’Inês Castel-Branco, Anna Caixach i Jaume Mascaró que defensen una lectura en profundidat de Grotowski i el caràcter antropològic de la seva recerca, que va més enllà de l’àmbit estrictament teatral.