Celebro un llibre més que tracti el tema religiós al marge de la captura ideològica amb que es tracta aquest fet, que em sembla que és una situació ja a liquidar,” deia Ramon M. Nogués durant la presentació d’Antropologia de les creences, de Carles Salazar, a la llibreria Casa del Llibre. L’acte ha comptat amb Manuel Delgado (professor titular d’antropologia de la UB), Joan Bestard (catedràtic d’antropologia de la UB), Ramon M. Nogués (catedràtic emèrit de biologia de la UAB) i l’autor.