Al blog Els gustos reunits, Sílvia Fortuny hi ressenya el llibre ¿Quin futur per al cristianisme?, una conversa de Philippe BarbarinLuc Ferry publicada a Fragmenta.