El catedràtic emèrit de la Unitat d’Antropologia Biològica a la Facultat de Ciències i a la de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ramon M. Nogués, va pronunciar la conferència amb el títol “Cervell i transcendència”, el mateix que el llibre que publicà a Fragmenta (2011). L’acte se celebrà el dimarts dia 16 d’octubre a la Sala Sant Josep del Seminari Conciliar de Barcelona, organitzat per l’associació Amics dels Àngels.

A Cervell i transcendència, l’autor estudia detalladament —i, sovint, polèmicament— qüestions com ara la singularitat humana, l’emergència del jo, el brodat del món mental, la trama fina de la transcendència, les seves modalitats i configuracions (religions, savieses i espiritualitats)… La transcendència és analitzada no com un fenomen del món mental que només s’expressaria descompensadament en el món religiós, sinó com una constant de la ment humana que necessita precisament ser atesa en marcs d’orientació ben conreats a fi de mantenir adequadament l’estabilitat de l’original psiquisme humà.