El dimarts 15 de gener de 2013 es celebrà una conferència sota el títol “L’espiritualitat de Meister Eckhart”, pronunciada per Amador Vega, Catedràtic d’Estética i Teoria de les Arts de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte, organitzat per l’associació Amics dels Àngels, tingué lloc a la Sala Sant Josep del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació 231) de Barcelona. Amador Vega ha escrit sobre el Mestre Eckart tant a  Tres poetas del exceso. La hermenéutica imposible en Eckhart, Silesius y Celan (Fragmenta, 2011) com a Passió, meditació i contemplació. Sis assaigs sobre el nihilisme religiós (Fragmenta 2012).