Ramon M. Nogués, catedràtic emèrit de la UAB, doctor en biologia i escolapi, pronuncià la conferència “Cervell, ment, conèixer i estimar”, el divendres 1 de febrer al Casal CalassançNogués és autor dels llibres Cervell i transcendència Déus, creences i neurones (en castellà, Dioses, creencias y neuronas) i va coordinar el volum Sobre la vida i la mort, tots ells a Fragmenta Editorial.

L’activitat fou una de les tres programades  del mateix autor al Casal Calassanç que continuen el divendres 22 de febrer, amb el títol “Viure i més: les transcendències”, i el divendres 26 d’abril, anomenada “Valors i religions en les societats complexes”.