José María Lassalle, secretari d’Estat de Cultura, i Manuel Forcano, poeta i hebraista, autor de la introducció i de la traducció del Libro de la Creación (en català Llibre de la Creació), intervingueren a la presentació d’aquesta obra clàssica de la tradició jueva el passat dimarts 5 de març a la llibreria La Central de Callao (Madrid). Fou en un acte organitzat per la Sociedad Geográfica Española, el Centro Sefarad-IsraelLa Central de CallaoFragmenta Editorial.

Juntament amb aquestes dues intervencions, van introduir l’acte Ignasi Moreta, doctor en Humanitats i editor de Fragmenta, Lola Escudero, secràtaria general de la Sociedad Geográfica Española, i Esther Bendahan, directora d’afers institucionals del Centro Sefarad-Israel.

 

Llibre de la Creació

Misteri és la millor paraula per definir el Llibre de la Creació, un breu i antic opuscle d’especulació cosmològica i cosmogònica d’origen imprecís, de difícil datació, d’autor desconegut, de contingut difús, d’estil lacònic i de sintaxi obscura, potser el text més enigmàtic de la literatura hebrea de tots els temps. Tanmateix, tot i la seva brevetat i les extremes dificultats per comprendre’n el missatge, mai tan poques paraules no havien tingut tant poder ni fascinat tantes ments preclares. El Llibre de la Creació és el primer assaig especulatiu conegut del pensament jueu en llengua hebrea i cal considerar-lo, per tant, com el sòcol conceptual de diversos sistemes de la filosofia i la mística judaiques. Pocs altres llibres en hebreu han exercit, després de la cloenda de la redacció del Talmud, una influència tan decisiva en el desenvolupament del pensament jueu. Pel que fa específicament a la literatura d’especulació esotericomística, el Llibre de la Creació és un text fonamental i indispensable. Pel que respecta a la càbala jueva, és un text fundacional i gairebé considerat sagrat.