Dolors Bramon, doctora en filologia semítica i en història medieval, autora de L’islam avui. Alguns aspectes controvertits, i Joaquim Nadal, catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Girona, han presentat aquest llibre el dimecres dia 21 de desembrea l’Espai 22 (Hortes 22) de Girona.

Fotos: Llibreria 22

[Acte a Facebook]