L’última setmana de març arriba a les llibreries per primera vegada en la nostra llengua, i en edició bilingüe hebreu-català, un document de primer ordre dins l’hassidisme, un moviment divers i plural arrelat en les tradicions més esotèriques de la religió jueva. Els Contes cabalístics de Nahman de Bratslav, escrits a principis del segle XIX a l’actual Ucraïna, es publiquen en una edició a cura de Joan Ferrer i Jordi Sidera.

L’obra conté una introducció àmplia al fenomen de la càbala i de l’hassidisme, escrita pels dos curadors i traductors, i presenten, en cadascun dels tretze contes, les eines hermenèutiques necessàries per facilitar al màxim l’accés al text. «El conte és una forma narrativa que permet accedir fàcilment al nucli de l’espiritualitat cabalística, que els usa com a element central del seu coneixement», diu l’editor Ignasi Moreta, qui considera que la càbala «per la seva dimensió mística i esotèrica és un dels moviments més atractius del judaisme; és un veritable plaer oferir aquesta joia al lector català contemporani».

Ferrer i Sidera presenten l’hassidisme com l’evolució lògica dels diferents corrents místics d’època medieval fruit de la necessitat sentida de renovació espiritual del judaisme. L’experiència mística hassídica, així, proposa la integració plena de l’individu en el cosmos. Lluny dels dualismes clàssics, l’hassidisme concep la corporalitat com un dels múltiples aspectes del diví, de manera que els actes quotidians s’han de retornar a la dimensió sagrada de la qual provenen.

Nahman de Bratslav (1772-1810) fou un místic i un profeta visionari ucraïnès que emprà amb profusió la simbologia cabalística i la cosmovisió que li és inherent per tal de mostrar, mitjançant narracions paradigmàtiques, les veritats d’ordre espiritual i diví que conformen la seva perspectiva cosmològica. Escriví els tretze Contes cabalístics canònics entre l’estiu del 1806 i la primavera del 1810. Els contes pretenen apropar els membres de la comunitat jueva al més-enllà, a la presència divina, sempre present però esquiva. Els textos del rabí Nahman de Bratslav esdevenen autèntiques creacions literàries d’una gran complexitat i, alhora, d’una profunda dimensió espiritual.