Svami Satyananda Sarasvati autor del llibre  L’hinduisme, protagonitzà el seminari “Les bases del tantra” el dissabte dia 10 març, des de les 10 a les 13:30h, organitzat per Advaitavidya.