Ramon M. Nogués, catedràtic emèrit d’antropologia i biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, autor de  Déus, creences i neurones (2007), Cervell i transcendència (2ª ed. 2015) i La salut espiritual (2016), va impartir la conferència “Neurociència i Espiritualitat ¿Existeix l’anomenat gen de Déu?”. Va ser el dissabte dia 9 de juny a les 11h a l’aula G-01 de la Universitat Loyola Andalucía (C. Energía Solar 1, Sevilla).

L’adjunt al rector de la Universitat Loyola Andalucía, Francisco J.Pérez Fresquet, va donar la benvinguda i el codirector del Màster en Espiritualitat Transcultural (MET), Carlos Domínguez, va presentar als invitats el programa esmentat.