Ramon M. Nogués, catedràtic emèrit d’antropologia i biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, va impartir la conferència “Cervell, espiritualitats i religions”, Lliçó Inaugural del curs 2018-19 de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic). Va ser el dijous 18 d’octubre a les 19:30h a la sala d’actes Torras i Bages del Seminari Vic (Ronda de Francesc Camprodon, 2).

Prèviament, a les 18:30h, va tenir lloc una eucaristia, presidida per Romà Casanova, bisbe de Vic i moderador de l’ISCRVic, i concelebrada per alguns preveres i professors de l’Institut.

Nogués és autor dels llibres de de Déus, creences i neurones (2007) i Cervell i transcendència (2ª ed. 2015) i La salut espiritual (2016),tots ells a Fragmenta.