Demà dimecres dia 20 de febrer arriba a les llibreries la segona edició del llibre El desig essencial, de Xavier Melloni. El 6 de març ho farà la de Déus, creences i neurones. Un acostament científic a la religió, de Ramon M. Nogués. I és a punt d’arribar també la del llibre ¿Humanos o posthumanos? Singularidad tecnológica y mejoramiento humano, coordinat per Albert CortinaMiquel-Àngel Serra, tots ells a Fragmenta. En els dos primers casos, els llibres han comptat amb una revisió i correcció exhaustiva per part dels respectius autors i un canvi de la coberta.

El desig essencial, publicat el 2009, va ser el segon llibre de Xavier Melloni a Fragmenta, després d’ Escletxes de Realitat (2007), al catàleg de la qual també hi consten Vers un temps de síntesi (2011) i Déu sense Déu (amb Josep Cobo, 2015). La respiració, la gana i la set, l’amor, el poder, la bellesa, la tecnologia, el coneixement, la crida personal i la pregària són els àmbits en què l’autor desplega la seva particular antropologia del desig, entès com un anhel, un èxtasi que ens condueix fora de nosaltres mateixos vers un bé sempre més gran que aspira a la unió amb l’Ésser total. El desig essencial no apunta a l’eliminació o la repressió del desig, sinó al seu continu transcendiment.

Déus, creences i neurones va ser un dels primers títols de l’editorial, nascuda el 2007. Ramon M. Nogués hi exposa temes tan diversos com ara el paper del cervell en l’experiència religiosa, les situacions fronteres entre la mística i la patologia, l’estatut científic de la religió, la crítica excessiva de la religió, el valor evolutiu de les creences, les aportacions més recents de la neuroreligió, el desafiament del pluralisme religiós, el contrast entre espiritualitat i religió, la religió i el sexe, la discriminació religiosa de la dona i la institucionalització del sagrat. L’autor ha continuat els seus treballs en aquests sentit amb els llibres posteriors Cervell i transcendència (segona edició: 2015) i La salut espiritual (2016).

Finalment, també arriba una nova edició del volum ¿Humanos o posthumanos?, amb la participació de més de 200 experts, publicat el 2015 i donant un impuls al debat sobre el transhumanisme al nostre país. El llibre ha generat més de 90 participacions en esdeveniments diversos tant a Espanya com a Amèrica Llatina, la majoria protagonitzats per algun dels seus dos coordinadors, Albert CortinaMiquel-Àngel Serra.

A principis de mes, també va sortir a la venda una nova edició del llibre Iniciació als Veda, de Raimon Panikkar.