El sociòleg Joan Gómez i Segalà aborda en profunditat, a Laïcitat, religions i prejudicis, els debats sobre la diversitat religiosa, especialment al món escolar, atresorant la seva llarga experiència tècnica i formativa en l’àmbit de les religions. El proper dimecres 15 de febrer es posa a la venda. 

«L’àmbit religiós és un camp molt viu i molt actiu, i alhora globalment desconegut. Paradoxalment, aquesta desconeixença és àmpliament compartida per les persones religioses i les que no s’hi consideren», diu Joan Gómez i Segalà a Laïcitat, religions i prejudicis, un llibre que explica també amb claredat el marc jurídic que regula el lloc de les religions en l’espai públic i procura establir un criteri sensat, respectuós i democràtic en les contínues controvèrsies que genera sovint la relació entre espai públic i religió. 

«En aquest debat abunden tòpics tan corrents com la immutabilitat de les religions, l’aconfessionalitat de l’Estat, la laïcitat de l’escola pública, el diàleg com a base per a la resolució de conflictes o la preeminència del dret a la salut per sobre del dret de llibertat religiosa, entre molts d’altres», segueix l’autor. «Aquests llocs comuns o bé són falsos o bé no tenen les derivacions que se’ls atribueixen habitualment». 

Laïcitat, religions i prejudicis parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats religioses, sinó la base perquè ningú no s’imposi sobre els altres: ni els religiosos ni la resta.

Joan Gómez i Segalà

Joan Gómez i Segalà (Barcelona, 1973) és llicenciat en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va coordinar l’elaboració del mapa religiós de Catalunya amb l’equip «Investigacions en Sociologia de la Religió» d’aquesta mateixa universitat. Del 2004 al 2020 va ser tècnic especialista de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, des d’on va coordinar la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya. És coautor del llibre Les altres religions. Minories religioses a Catalunya (Mediterrània, 2004). Ha sigut vicepresident de Justícia i Pau i ha col·laborat amb diverses universitats i mitjans. Actualment, treballa al Servei d’Informació, Difusió i Estudis de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.