Xavier Melloni, autor del llibre Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola. Una aproximació a la seva ‘Autobiografia’ (2020), d’un annex als Exercicis Espirituals d’Ignasi de Loiola, i altres llibres publicats a Fragmenta (2018), dirigirà un recés de Quaresma. Serà del 8 al 10 de març a l’Espai d’Interioritat Francesc Palau de les Carmelites Missioneres (Carrer Immaculada 55, Barcelona). Cal inscriure-s’hi.

Les inscripcions es poden fer per correu electrònic a info@espaifpalau.com i per telèfon al 680384360.