El teòleg i filòsof Francesc Torralba va presnetar el seu nou llibre, Benaurances per a agnòstics, acompanyat pel periodista i capellà Francesc Romeu. Va ser el dijous 16 de maig a les 19 h al Centre Moral i Cultural del Poblenou (C. de Pujades, 178, Barcelona).

L’acte era organitzat per la Fundació Pius Bosch amb la col·laboració de la llibreria Etcètera.

¿Per què s’ha de vincular la benaurança amb la pobresa? —es pregunta Francesc Torralba a Benaurances pe r a agnòstics ¿Ens hem de sentir culpables per haver passat una vida alegre? ¿Afirmar el Regne en el més-enllà no és una manera de menystenir aquesta vida amb tots els seus dons i plaers? Així, en el llibre compareixen dues veus: una de creient i una d’agnòstica.

CARTELL