El sociòleg Joan Gómez i Segalà autor de Laïcitat, religions i prejudicis, parlarà sobre “Ni discriminació ni segregació: gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit socioeducatiu” el dimecres 3 de juliol a les 14:30h, al saló de descans del Teatre Municipal de Girona (Plaça del Vi, 1). La conferència s’inscriu en la a primera edició de l’Escola d’Estiu d’Antiracisme, organitzada conjuntament per la Fundació SERGI i la Càtedra d’Anàlisi i Acció Antiracista de la Universitat de Girona, que se celebra del 2 al 5 de juliol. Cal inscripció.

Gómez serà presentat per Anna Casamitjana, tècnica de polítiques migratòries del Consorci d’Acció Social de La Garrotxa. L’Escola d’Estiu d’Antiracisme neix amb la voluntat d’establir-la com un espai de reflexió i debat al voltant del racisme. Podeu inscriure-us-hi aquí. Preu: 15 €.

Els convocants es pregunten “¿Quin espai té la religió en una societat i una escola que es pretenen laiques? ¿I la presència, pràctica i expressió de la diversitat religiosa en un estat i unes escoles que es declaren aconfessionals? Què en sabem del marc legal que les regula? ¿Es respecten els drets que les diferents confessions religioses tenen reconeguts?”.

Laïcitat, religions i prejudicisJoan Gómez i Segalà parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats religioses, sinó la base perquè ningú no s’imposi sobre els altres: ni els religiosos ni la resta.

CARTELL