Baracco, Adelaide (Torí, 1951), de nacionalitat italiana però resident a Catalunya des de l’any 1974, és llicenciada en teologia sistemàtica per la Facultat de Teologia de Catalunya i té estudis de doctorat. Col·labora amb diverses editorials italianes i catalanes com a traductora d’obres de teologia i espiritualitat, entre les quals destaca Llibre d’amic e amat, de Ramon Llull. Va rebre el XVI Premi Joan Maragall pel seu treball Mística i vida quotidiana. El testimoni d’Egied van Broeckhoven, publicat el 2007 per Cruïlla. També col·labora en un projecte de suport a dones en situació de risc social.