Anna Serra (Barcelona, 1983) és doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2010), amb una tesi sobre la iconologia de Sant Joan de la Creu. Es llicencià en Humanitats (UPF, 2005) i obtingué el Diploma d’Estudis Avançats en Estètica i Teoria de les Arts (UPF, 2007) amb el suport d’una beca predoctoral. Ha fet estudis d’assessorament lingüístic i treballa com a docent, correctora i traductora. És membre del Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas.