Antoni Prevosti Monclús (Barcelona, 1951) és professor titular de Filosofia per la Universitat de Barcelona i sinòleg. Començà a estudiar xinès clàssic i modern quan era estudiant de filosofia a la Universitat de Barcelona. El seu interès per les qüestions més bàsiques de l’ésser el portà a un estudi simultani de diverses tradicions espirituals, partint de la filosofia grega, passant per la teologia cristiana i la ciència moderna, i intentant arribar també al pensament de l’Índia i la Xina. És autor, entre altres obres, de La física d’Aristòtil (1984), La teoría del infinito de Aristóteles (1985) i Ciència i transcendència (1987), i ha traduït al català l’Antologia metafísica de sant Tomàs d’Aquino a cura de Francesc Canals (1991), de qui es considera deixeble. En l’àmbit sinològic, completà la seva formació al Sinologisches Seminar de Bonn, sota la direcció de Rolf Trauzettel. Ha estudiat especialment textos confucians i taoistes antics i ha donat nombrosos cursos i conferències sobre pensament i religió de la Xina. Ha dirigit el Centre d’Estudis Asiàtics de la UB (IPOA). Actualment és president de la secció de Barcelona de la Societat Internacional Tomàs d’Aquino i vicedegà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.