Joan Carrera i Carrera (Barcelona, 1960) és jesuïta i llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i en Teologia Moral per la Facultat de Teologia de Catalunya i la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma. Actualment és professor de moral cristiana i bioètica a la Facultat de Teologia de Catalunya, professor col•laborador del Departament de Ciències Socials d’Esade i Responsable Acadèmic de Cristianisme i Justícia. Les seves principals publicacions són Una ètica per a la bioètica, la proposta de H. T. Engelhardt qüestionadora de les possiblitats d’una ètica Civil, Institut Borja de Bioètica (1999); A la recerca del Regne, moral per al nou mil·leni, Cristianisme i Justícia (2000); «La calidad de vida desde la ética civil y desde la ética cristiana», dins Labor Hospitalaria, 256 (2000); «Certesa en la presa de decisions mèdiques. Doble rol del metge investigador i clínic», dins Bioètica & Debat, 23 (2000); «El diàleg en situació de conflicte», dins Qüestions de vida cristiana, 204 (2001); Món global, ètica global, CiJ (2003); Horitzó Kyoto, CiJ (2005); Identitats pel segle XXI, CiJ (2007); El problema ecològic: Una qüestió de justícia, CiJ (2009); «Las identidades nacionales en los estados modernos», dins Crítica, 961 (2009); «La por a l’altre», dins Via, 12 (2010).