Josep-Maria Terricabras (Calella de la Costa, 1946) és catedràtic de filosofia, director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha treballat temes de filosofia contemporània, particularment de lògica, filosofia del llenguatge, teoria del coneixement i ètica. Ha publicat, entre altres, Ludwig Wittgenstein: Kommentar und Interpretation (1978), Ètica i llibertat (1983), Fer filosofia avui (1988), La comunicació (1996), Atreveix-te a pensar (1998), Raons i Tòpics (2001), I a tu, què t’importa? (2002), Pensem-hi un minut (2004), Qüestió de Criteri (2005) i Idees de Combat (2007). És traductor al català del Tractatus logico-philosophicus (1981) i de les Investigacions filosòfiques (1983) de Wittgenstein, d’Ecce Homo (2007), de Nietzsche i de El malestar en la civilització (2008), de Freud. També ha fet l’adaptació del projecte Philosophy for Children (1987-1995) i ha dirigit l’actualització del Diccionario de Filosofía de J. Ferrater Mora (1994). Té obert el portal de filosofia http://www.terricabras-filosofia.cat.