Marina Vallès (Barcelona, 1989) Llicenciada en filosofia per la Universitat de Barcelona, màster en estudis comparatius en art, literatura i pensament per la Universitat Pompeu Fabra i màster en edició digital per IPECC-Universidad de Alcalá. Té el títol de grau professional de piano, solfeig i harmonia, així com estudis de violoncel. Construeix el seu pensament des de la perspectiva de la filosofia política, l’anàlisi del llenguatge i l’ètica. Lectora entusiasta i amant de la música, s’atreveix, modestament, amb alguna creació literària pròpia. Ha participat en el llibre ¿Humanos o posthumanos? Singularidad tecnológica y mejoramiento humano i Diàleg cultural i interreligiós, de Raimon Panikkar. Va formar part de l’equip de Fragmenta Editorial.