Dominique de Courcelles

La paraula de l’àngel

Una aproximació plural als goigs

Edició a cura d'Ignasi Moreta, traducció d'Helena Cots

Els goigs de Catalunya provenen d’un esdeveniment evanescent i inobjectivable, indefinidament rememorat: la paraula d’un àngel a una jove verge, paraula que és anunci i promesa de salvació, de vida que transcendeix la mort. Aquesta paraula, que imprimeix i fecunda el cos de carn de la Verge, imprimeix i fecunda una sèrie indefinida d’escriptures específiques.

Amb La paraula de l’àngel, Dominique de Courcelles ofereix una exploració a fons sobre els goigs des d’una perspectiva que combina disciplines fins a cert punt tradicionals —la història, l’antropologia, la litúrgia, l’hagiografia, la iconografia— amb noves hermenèutiques de la cultura —la teoria de la literatura, l’anàlisi del discurs, la filosofia de la religió, la psicoanàlisi… Aquesta perspectiva plural permet posar en relleu la importància dels goigs, una de les aportacions catalanes més originals per al coneixement de la història del llenguatge religiós de la humanitat.

Fotografia Dominique de Courcelles
Autora Dominique de Courcelles

Dominique de Courcelles (París, 1953) es actualmente directora de investigaci´pn en el Centre National de la Recherche Scientifique, directora de programa del Collège International de Philosophie (París) y miembro correspondiente a París de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y del Institut d’Estudis Catalans. Se doctoró el 1988 con una tesis sobre los gozos catalanes presentada en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Ha publicado varios libros sobre literatura catalana medieval y moderna, y sobre literatura religiosa e historia de las ideas en el mundo hispñanico. Ha traducido a Ramon Llull y Ausiàs March al francés y ha recensionado muchas obras de literatura catalana en publicaciones internacionales. Ha sido organizadora de numerosos coloquios, comisaria de exposiciones y colaboradora en varias universidades de España, México y Alemania.

En Fragmenta ha publicado el libro La paraula de l’àngel. Una aproximació plural als goigs (2008) y ha participado en la obra colectiva Panikkar hoy (2022).