Dominique de Courcelles

La paraula de l’àngel

Una aproximació plural als goigs

Edició a cura d'Ignasi Moreta, traducció d'Helena Cots

Els goigs de Catalunya provenen d’un esdeveniment evanescent i inobjectivable, indefinidament rememorat: la paraula d’un àngel a una jove verge, paraula que és anunci i promesa de salvació, de vida que transcendeix la mort. Aquesta paraula, que imprimeix i fecunda el cos de carn de la Verge, imprimeix i fecunda una sèrie indefinida d’escriptures específiques.

Amb La paraula de l’àngel, Dominique de Courcelles ofereix una exploració a fons sobre els goigs des d’una perspectiva que combina disciplines fins a cert punt tradicionals —la història, l’antropologia, la litúrgia, l’hagiografia, la iconografia— amb noves hermenèutiques de la cultura —la teoria de la literatura, l’anàlisi del discurs, la filosofia de la religió, la psicoanàlisi… Aquesta perspectiva plural permet posar en relleu la importància dels goigs, una de les aportacions catalanes més originals per al coneixement de la història del llenguatge religiós de la humanitat.

Fotografia Dominique de Courcelles
Autora Dominique de Courcelles

Dominique de Courcelles (París, 1953) és actualment directora de recerca al Centre National de la Recherche Scientifique, directora de programa del Collège International de Philosophie (París) i membre corresponent a París de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l’Institut d’Estudis Catalans. Es va doctorar el 1988 amb una tesi sobre els goigs catalans presentada a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Ha publicat diversos llibres sobre literatura catalana medieval i moderna, i sobre literatura religiosa i història de les idees en el món hispànic. Ha traduït Ramon Llull i Ausiàs March al francès i ha recensionat moltes obres de literatura catalana en publicacions internacionals. Ha estat organitzadora de nombrosos col·loquis, comissària d’exposicions i col·laboradora en diverses universitats d’Espanya, Mèxic i Alemanya.

A Fragmenta ha publicat el llibre La paraula de l’àngel. Una aproximació plural als goigs (2008) i ha participat a l’obra col·lectiva Panikkar avui (2022).

Ressons

Carrega'n més