Aquesta és la intervenció completa de Victoria Cirlot, professora de Literatura Medieval a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, el 17 d’octubre de 2011, a la presentació del llibre del jesuïta Xavier Melloni Vers un temps de síntesi publicat simultàniament en català i en castellà.

L’acte va celebrar-se a la sala d’actes de Cristianisme i Justícia a Barcelona.

Cirlot fa un repàs del llibre mitjançant les cites que obren cada capítol.