Des d’una fidelitat estricta a la lletra del text bíblic, Marie Balmary recupera el que els segles han deformat. A L’origen diví. Déu no ha creat l’home (Fragmenta), explora l’adveniment del subjecte en els relats bíblics, fins a concloure que el jo no apareix com a creat, sinó que és el mateix subjecte el que esdevé capaç, per si mateix, de dir jo. El catedràtic de psicologia Santiago Díaz de Quijano i la professora de Bíblia i teòloga Claustre Solé, van presentar el llibre.

«Nosaltres, els no religiosos, que procedim normalment de la ciència i de diversos medis i moviments ben allunyats de les Esglésies, entrem en aquells textos amb interès i respecte. Desconfiant dels seus traductors i comentaristes, confiem en la seva mateixa lletra, convençuts que diuen molt més sobre l’home que parla que les teories científiques o les doctrines polítiques que abans havíem donat per bones.» D’aquesta manera justifica Balmary el seu distanciament de la tradició eclesiàstica i el seu acostament a la literalitat del text.

Marie Balmary exerceix la psicoanàlisi a París. Traduïda a set llengües, Fragmenta l’ha introduïda en l’àmbit hispànic: El monjo i la psicoanalista (Fragmenta, 2007) va ser la primera obra de Balmary publicada en una llengua hispànica. L’any 2008, invitada per Fragmenta, l’autora va visitar Barcelona i va pronunciar una conferència a l’Institut Français. Ara, Fragmenta manté l’aposta per aquesta autora amb la publicació de L’origen diví, una obra ambiciosa (350 pàgines) que fa trontollar dos mil anys de tradició exegètica. Novament, Andreu Trilla, coneixedor a fons de Balmary, n’ha estat el traductor.

Segons Balmary, el déu bíblic no exigeix submissió ni seguiment, cosa que el fa plenament compatible amb l’afirmació del jo. Les eines de la psicoanàlisi l’ajuden a delimitar en la Bíblia l’ésser humà com a subjecte, no pas com a objecte. A més de polemitzar amb la tradició exegètica rebuda, Balmary no dubta tampoc a esmenar la plana a Darwin, Freud i Lacan, en una mostra d’independència i de gosadia intel·lectual sense concessions.