El poeta i hebraista Manuel Forcano ha estat el darrer convidat del dinar-tertúlia “Cruïlla de debat” que organitza l’Ateneu Barcelonès. Fou el dimecres dia 10 d’abril i Forcano hi parlà del Llibre de la Creació(Fragmenta, 2012), del qual n’ha estat l’autor de la introducció i de la traducció de l’hebreu. El llibre, que s’ha editat en la versió hebrea-catalana, inèdita, té també una recent versió hebreu-castellà.

Per més informacions sobre les activitats d’aquest grup, adreceu-vos al correu electrònic pbprim@gmail.com.

Llibre de la Creació

Misteri és la millor paraula per definir el Llibre de la Creació, un breu i antic opuscle d’especulació cosmològica i cosmogònica d’origen imprecís, de difícil datació, d’autor desconegut, de contingut difús, d’estil lacònic i de sintaxi obscura, potser el text més enigmàtic de la literatura hebrea de tots els temps. Tanmateix, tot i la seva brevetat i les extremes dificultats per comprendre’n el missatge, mai tan poques paraules no havien tingut tant poder ni fascinat tantes ments preclares. El Llibre de la Creació és el primer assaig especulatiu conegut del pensament jueu en llengua hebrea i cal considerar-lo, per tant, com el sòcol conceptual de diversos sistemes de la filosofia i la mística judaiques. Pocs altres llibres en hebreu han exercit, després de la cloenda de la redacció del Talmud, una influència tan decisiva en el desenvolupament del pensament jueu. Pel que fa específicament a la literatura d’especulació esotericomística, el Llibre de la Creació és un text fonamental i indispensable. Pel que respecta a la càbala jueva, és un text fundacional i gairebé considerat sagrat.