El dijous, 26 d’abril, a les 19h, va celebrar-se el taller “Què és el diàleg interreligiós? Experiències i testimoniatge de diferents grups de diàleg interreligiós” a propòsit de l’Any Panikkar en commemoració del centenari d’aquest pensador. Va ser a la Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall (Carrer Sant Gervasi de Cassoles, 85, Barcelona), en un acte organitzat per l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona.

Raimon Panikkar és considerat un dels màxims teòrics i promotors mundials del diàleg interreligiós. Membres de diverses tradicions religioses i de diferents grups de Barcelona van explicar què és i com és per dins un grup de diàleg interreligiós a partir de la seva experiència: com es constitueix?, per què es forma?, de què es parla?, quina motivació personal hi ha al darrere?

En aquest taller hi van participar persones de grups molt consolidats a Barcelona i també membres de grups de nova formació a la ciutat (es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona). El públic assistent va poder escoltar de primera mà l’experiència de la pràctica del diàleg entre confessions i tindrà l’oportunitat d’intercanviar experiències, dificultats i aportacions amb les persones que hi van participar.

Dinamitzador:

Joaquim Cervera, sociòleg de la religió i coordinador de grups de diàleg interreligiós del programa de diàleg entre creences i conviccions a Barcelona

Participants:

Lluís Cirera, membre del Grup Inicial de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (Fe bahá’í)

Hend Bautista, membre del Grup Inicial de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (islam)

Nelson Araujo, membre del Grup de Diàleg Interreligiós de Vilanova i la Geltrú (cristianisme evangèlic)

M. Dolors Oller Sala, membre del Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia (cristianisme catòlic)

Anna M. Constant, membre del Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia (budisme, tradició Drukpa).

Foto: OAR | Ajuntament de Barcelona