Dels dies 27 al 31 de juliol, va celebrar-se el retir “La quietud salvatge”, amb Anna Caixach, un retir en espais naturals enfocat a sentir en un mateix les potencialitats de la pràctica artística com a procés d’obertura i unió, a través del cant, del moviment i de tècniques interiors.  Es tractava d’un retorn a la connexió amb la quietud interior a través del cos en moviment i del cant vibratori, a partir de la recerca de Jerzy Grotowski, autor del llibre Teatre i més enllà (Fragmenta, 2009) , amb una formació pràctica orgànica i delicada que és la via d’accés a la dimensió interior de la pràctica artística. El retir era en pelegrinatge per boscos, cims, rius i ermites del Lluçanès (Barcelona).

Fou impartit per Anna Caixach, llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona, doctoranda en Arts Escèniques i curadora (amb Inês Castel-Branco) i traductora del llibre citat. Al llibre d’entrevistes Espirituals sense religió (Fragmenta, 2015), de Laia de AhumadaCaixach parla d’aquesta experiència.

La línia que conduïa aquest retir és descobrir com retrobar en un mateix el fil d’organicitat, és a dir, la connexió del cos i de la veu amb el flux de vida, a partir d’un treball tècnic, precís i intens, sobre antics cants vibratoris orgànics, en una situació allunyada dels patrons de comportament habituals.

Els eixos principals de l’estructura del curs eren:

· Sessions guiades de cants vibratoris orgànics — Aprendràs com permetre que el cant flueixi amb el corrent d’impulsos vius en el cos, en una pràctica a través del cos i del moviment que potencia la sensitivitat i obertura vers els espais interiors de ressonància i vibració. Obertura als espais interiors del cant en el cos. Connexió del cant amb el flux de vida interior. Sensitivitat i obertura vers la vida que t’envolta. Connexió del cant i del moviment amb el flux de vida interior i el flux de vida exterior. El cant viu. El cos canal. Escolta oberta i alerta. Precisió. El cant orgànic com a vehicle per a la presència.

· Pràctiques corporals — El “cos viu” com a canal obert i flexible per on circula el cant i la vida. Descobrir com obrir-se i connectar amb el flux de vida interior i exterior. Estat alerta i receptiu. El cos disponible i entregat. Estat d’atenció plena. Obertura interior per deixar anar bloqueigs i rigideses. El cos transparent.

· Pràctiques de moviment — Permetre que aflori el moviment fluid, connectat al flux de vida. Deixar-se fluir en el corrent de moviment. Moviment en el flux. Visió perifèrica. Sentits desperts. Sincronització. El moviment orgànic, espaiós i alerta.

· Pràctiques interiors — Pràctiques simples i profundes. Com permetre el procés d’obertura vers l’espaiositat interior, vers l’altre i l’entorn. Percepció directa. Com ser un camp d’atenció. El cos interior. L’espaiositat interior. Connexió amb el flux de vida interior i exterior. Accés a la consciència intuïtiva extraneuronal: la consciència espaiosa, no condicionada. Possibilitat de viure des d’aquest espai, la presència silenciosa, calmada i vigilant. La dimensió vertical de l’ara i aquí. El testimoni.

Per a més informació, consulteu aquí.