Xavier Melloni, autor de diversos llibres a Fragmenta, va participar a la jornada amb el títol “És l’amor el repte dels nostres temps?” amb motiu del 20è aniversari del curs “La Consciència en la Vida” que organitza la Merry Human Life Society. Ho va fer amb un col·loqui, sota el nomb “Temps de síntesi”, amb el periodista Gaspar Hernández i moderat per Manel Ballester. Va ser el dissabte 12 d’octubre, de 9:45 h a 19 h a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia de la UB (Av. Diagonal 643, Barcelona).

Xavier Melloni (Barcelona, 1962) és antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Diverses immersions a l’Índia li han permès posar en contacte elements de la mística hindú amb la cristiana. Jesuïta i estudiós dels Exercicis Espirituals, té al mateix temps un ampli coneixement dels textos de les diverses religions. En la seva tasca com a acompanyant espiritual integra elements de diverses tradicions. És membre de Cristianisme i Justícia i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. Viu en el centre espiritual La Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Entre les seves publicacions destaquen La mistagogía de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio (2001), L’U en la multiplicitat (2003), Relaciones humanas y relaciones con Dios (2006), Escletxes de Realitat (Fragmenta, 2007), El desig essencial (Fragmenta, segona edició, 2019), Voces de la mística (2009), El Crist interior (2010), Vers un temps de síntesi (Fragmenta, 2011) i Déu sense Déu (amb Josep Cobo, Fragmenta, 2015). És autor d’un annex als Exercicis Espirituals d’Ignasi de Loiola publicats a Fragmenta (2018). És assessor de la col·lecció Sagrats i Clàssics de Fragmenta