El sociòleg Joan Gómez i Segalà autor de Laïcitat, religions i prejudicis, ha sigut un dels participants de la Festa de la literatura terrassenca en català aquest dissabte 20 de maig, que se celebrava des de les 11:30 a les 13:30 h al pati de la Biblioteca Central de Terrassa (Pg. de les Lletres, 1).

L’activitat ha sigut organitzada per Òmnium Terrassa i aplega totes aquelles persones que han escrit un llibre durant l’útim any que siguin de Terrassa i l’hagin publicat en català. Durant un parell d’hores s’entrevistava els autors, que parlaran de cada llibre, que estava a la venda i podia rebre la signatura de l’autor. Tot això amb acompanyament musical. 

Laïcitat, religions i prejudicis parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats religioses, sinó la base perquè ningú no s’imposi sobre els altres: ni els religiosos ni la resta.