Raimon Ribera (Barcelona, 1951) és professor d’ESADE, on coordina el «Programa Vicens Vives de lideratges i compromís cívic». És llicenciat en ciències econòmiques (1973) i en filosofia i lletres (1974) per la Universitat de Barcelona. Des de mitjan anys vuitanta s’interessa pel conjunt de les tradicions religioses i el diàleg interreligiós: ha col·laborat amb el Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses —impulsat per Marià Corbí— i amb la Fundació Vivàrium —impulsada per Raimon Panikkar—. Ha treballat al Departament Internacional de Banca Catalana i ha estat gerent de la Fundació Joan Miró i de l’Orquestra Ciutat de Barcelona, adjunt al Comissionat per a la Defensa dels Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, cap de gabinet del representant espanyol al Tribunal de Comptes Europeu a Luxemburg, director del Centre UNESCO de Catalunya, i cap de gabinet del Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. És autor de Religió i religions (La Magrana, 1995) i d’El diàleg interreligiós (Fragmenta, 2007), volum que va inaugurar la col·lecció Introduccions. És assessor de la col·lecció Introduccions de Fragmenta.