Marcel Légaut, Marcel Légaut

Itinerari

Fragments d'una recerca

Edició a cura de Domingo Melero, traducció de Mercè Puig-Pey, pròleg de Lluís Ylla

Una veu se’ns adreça des d’una experiència singular. No és l’itinerari d’un filòsof, ni el d’un teòleg, ni el d’un intel·lectual professional. És el recorregut de qui deixa la universitat i se submergeix en una vida de pagès i de pastor, tal com, pocs anys abans, la seva compatriota Simone Weil havia deixat la docència de filosofia pel treball en una fàbrica.
Marcel Légaut testimonia —en la selecció de textos que que hem titulat Itinerari— una recerca en el terreny humà i espiritual que convida a superar les inèrcies que genera la pertinença a una tradició de segles. Légaut assenyala que la fi de la cristiandat exigeix deixar de ser creient de creences i passar a ser home de fe dins la pròpia tradició; demana ser del propi temps i adult tant en l’ordre religiós com en la resta d’àmbits de la vida, i no deixar la renovació del cristianisme als religiosos ni limitar-la als terrenys litúrgic i pastoral: és tota una mutació el que li cal al cristianisme, una mutació que, més que reglamentada, ha de ser descoberta per cadascú.

Fotografia Marcel Légaut CV
Autor Marcel Légaut