Blanca Llum Vidal ha parlat dels seus assajos Llegir petit i No cometràs adulteri, aquest últim a la sèrie «Deu Manaments», a Fragmenta Editorial, amb Xavier Graset, al programa Més 324