Svami Satyananda Sarasvati pronuncià la conferència ‘La cosmovisió de l’hinduisme’ amb motiu de la presentació del llibre L’hinduisme, al Jardí, carrer Roger de Llúria 93 (entre Mallorca i València). Fou el dijous dia 7 de maig a les 19:30h.

També s’hi va celebrar sastang i meditació.

Organitzava: Advaitavidya.