Josep Barcons, doctorat en humanitats i llicenciat en guitarra clàssica, que va col·laborar amb Lluís Duch per a la traducció i edició de Moisès i Aaron, d’Arnold Schönberg (Fragmenta, 2012), va pronunciar la conferència “Moses und Aron: la impossibilitat d’emparaular”. L’activitat va ser virtual i va celebrar-se el dissabte dia 28 de novembre a les 9 h.

L’activitat, oberta al públic i gratuïta, formava part del Diploma de Mitologia i Simbologia organtzat per l’Institut Superior de Cipencies Religioses de Barcelona (ISCREB).

L’òpera Moses und Aron és la clau de volta de la producció d’Arnold Schönberg, on el compositor —figura cabdal en l’evolució musical del segle XX— escenifica un dels elements nuclears del seu pensament: el problema de la comunicabilitat i de la comprensibilitat. Per fer-ho, Schönberg escriu i musica un llibret de temàtica bíblica, utilitzant les figures antagòniques i alhora complementàries de Moisès i Aaron, que se situen com a mediadors (però alerta: traduttore traditore, vet aquí el conflicte dramàtic) entre la revelació i el poble. No és estrany que un tema així suscités l’interès de Lluís Duch que, des de la seva mirada antropològica i la seva mitopoètica, hi dedicà un dels seus últims treballs com a traductor, Moisès i Aaron, fent-hi, a més, una introducció brillant.