La Cova de Sant Ignasi i EIDES (Cristianisme i Justicia) ofereixen cada tres anys un «seminari d’iniciació» en tres períodes, adreçat a persones que volen estudiar el llibre dels Exercicis espirituals d’Ignasi de Loiola per preparar-se a acompanyar les diverses modalitats d’exercicis o aprofundir la seva pròpia experiència de l’espiritualitat ignasiana. (Cal haver-los practicat alguna vegada). L’activitat se celebrarà en tres mòduls els mesos d’octubre i desembre del 2023 i de març del 2024 al Santuari de la Cova de Manresa. Cal inscriure-s’hi.

Fragmenta Editorial va publicar l’edició bilingüe català / castellà dels Exercicis espirituals. El llibre compta també amb annexos de Roland Barthes i Xavier Melloni, i una introducció de Josep M. Rambla. La traducció al català és de Ramon M. Torelló.

L’objectiu del seminari és aprofundir l’experiència de l’espiritualitat ignasiana i preparar-se a acompanyar les diverses modalitats d’exercicis.

Metodologia i procés

La metodologia i el procés del seminari segueixen l’estil ignasià de “sentir i gustar internament”. Prestant especial atenció als diversos “llocs sants” manresans on quallà l’experiència dels Exercicis:

  • Lectura completa del llibre
  • Dues classes al dia
  • Pregària i estudi personal
  • Treball en grups petits i en assemblea

Descarrega el programa

Tres mòduls

Del 11 (19h) a 15 (11h) octubre 2023. Preu mòdul: 235 euros.

Del 27 (10h) a 31 (11h) desembre 2023. Preu mòdul: 240 euros.

Del 22 (19h) a 27 (11h) març 2024. Preu mòdul: 295 euros

Matrícula 50 €. A abonar conjuntament amb el primer mòdul.

Els directors/acompanyants són: Nerea Alzola, David Guindulain, Carles Marcet, Montse Massó, Xavier Melloni, Anna Pitarch, Josep M. Rambla i Francesc Riera.

És necessari assistir a totes les sessions. Durant els períodes intermedis caldrà fer algun treball a casa. El seminari s’impartirà en castellà.

CURS D’APROFUNDIMENT

D’altra banda, La Casa Kino (San Diego, Califòrnia) i Cristianisme i Justicia ofereixen abans la segona edició del «programa d’aprofundiment» en els Exercicis espirituals d’Ignasi de Loiola per a acompanyants. L’activitat consisteix en deu temes presentats per Josep M. Rambla. Se celebrarà telemàticament en sessions quinzenals assincròniques del 18 de setembre del 2023 a l’11 de febrer del 2024. Cal inscriure-s’hi.