Ramon M. Torelló (Barcelona, 1918-1995) fou jesuïta i doctor en filosofia. Des de 1951 esdedicà a l’ensenyament de la filosofia en escoles de la Companyia de Jesús. Va ser rector dels col·legis de València, Barcelona-Sarrià i Raïmat (Lleida) i delegat d’educació de la Província de Catalunya dels jesuïtes.

Va traduir del castellà els Exercicis Espirituals d’Ignasi de Loiola publicats a Fragmenta (2018)