La Casa Kino (San Diego, Califòrnia) i Cristianisme i Justicia ofereixen la segona edició del «programa d’aprofundiment» en els Exercicis espirituals d’Ignasi de Loiola per a acompanyants. L’activitat consisteix en deu temes presentats per Josep M. Rambla, que en va fer la intriducció a l’edició bilingüe català / castellà que en va fer Fragmenta. Se celebra telemàticament en sessions quinzenals assincròniques del 18 de setembre del 2023 a l’11 de febrer del 2024. Cal inscriure-s’hi.

Fragmenta Editorial va publicar aquesta edició dels Exercicis espirituals amb annexos de Roland Barthes i Xavier Melloni, i l’esmentada introducció de Josep M. Rambla. La traducció al català és de Ramon M. Torelló.

Podeu ampliar la informació del programa clicant aquí. El seminari s’imparteix en castellà.

Iniciació als Exercicis

D’altra banda, entre els mesos d’octubre i desembre del 2023 i de març del 2024, se celebrarà a Manresa un «seminari d’iniciació» en tres períodes, adreçat a persones que volen estudiar el llibre dels Exercicis espirituals d’Ignasi de Loiola per preparar-se a acompanyar les diverses modalitats d’exercicis o aprofundir la seva pròpia experiència de l’espiritualitat ignasiana.