Abdelmumin Aya (Sevilla, 1962) és doctor en filosofia per la Universitat de Sevilla. Afincat a Barcelona, ha impartit docència en vàries universitats espanyoles i estrangeres.Ha traduït poesia japonesa (és expert en haikús). les seves nombroses publicacions versen sobre niponologia (signades com a Vicente Haya) i sobre islamologia (signades com a Abdelmumin Aya). També s’ha especialitzat en diàleg religios i intercultural.

És autor d’El secreto de Muhammad: la experiencia chamánica del profeta del islâm (Kairós, 2007), El Islâm no es lo que crees (Kairós, 2010), Islâm sin Dios (Kairós, 2013), coautor juntament amb Xabier Pikaza del Diccionario de las tres religiones (Verbo Divino, 2009), i coautor amb José Manuel Martín Portales de El Dios de la perplejidad (Herder, 2010).

Ha publicat El arameo en sus labios. Saborear los cuatro Evangelios a Fragmenta (2013).