Antonio Attisani (1948) és titulat a l’escola d’art dramàtic Piccolo Teatro de Milà. Fins a mitjan anys setanta va treballar com a actor amb el Piccolo Teatro de Milà, després amb el Teatro del Sole i amb el Gruppo della Rocca fins l’any 1975. Ha dirigit la revista Scena i el Festival Internazionale di Santarcangelo, i ha desenvolupat la seva activitat com a crític i assagista teatral. Ha estat professor associat d’Història del Teatre a la Universitat Ca’Foscari de Venècia i actualment és catedràtic d’Història del Teatre al Departament de Filosofia i Lletres de la Universitat de Torí. És membre de l’equip de documentació del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards des del 2003. Curador, amb Mario Biagini, dels tres volums Opere e Sentieri. Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Bulzoni, 2007 i 2008) i autor, entre altres obres, d’Un teatro apocrifo. Il potenziale dell’arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Medusa, 2006) i Smisurato cantabile. Note sul lavoro del teatro dopo Jerzy Grotowski (Edizioni di Pagina, 2009).