Josep Barcons Palau (Navès, 1978) és llicenciat, màster i doctor en humanitats per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, amb Premi Extraordinari de Llicenciatura i Menció de Doctor Europeu summa cum laude. També és llicenciat en Guitarra Clàssica pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, i ha realitzat, a més, estudis de composició, anàlisi musical, direcció de cor i direcció d’orquestra.

Els seus articles han aparegut tant en publicacions especialitzades com de divulgació, i ha realitzat tasques de redacció, traducció, correcció, documentació i comunicació en diversos projectes teatrals, musicals i editorials. A banda de la seva activitat compositiva, vinculada sobretot al món de la pedagogia, les seves principals línies d’investigació combinen les àrees de la lingüística, l’estètica, la filosofia de la religió i l’anàlisi musical, aspectes sobre els quals imparteix cursos i conferències en diverses institucions. Combinant aquestes disciplines, l’any 2013 va escriure la seva la seva tesi doctoral (El pensamiento religioso en la música de Arnold Schönberg), per a la qual va comptar amb una beca de l’Arnold Schönberg Center de Viena (2012), un Ajut a la Recerca de la Fundació Joan Maragall (2011), i amb una beca d’investigació de la Generalitat de Catalunya, que el va vincular durant quatre anys al Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, on també ha impartit docència.

Actualment, és professor i director de l’Escola de Música Casp, professor a l’Escola Superior d’Estudis Musicals del Taller de Músics, forma part del consell de redacció de la Revista Musical Catalana, on escriu regularment, i és membre de l’Associació d’Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas de la UPF. A més, dirigeix un parell d’agrupacions corals al seu Solsonès natal i col·labora, com a codirector del Cor de Vallferosa, en l’últim projecte de la cantant Lídia Pujol, Iter luminis.