Júlia Yúfera Pérez és llicenciada en Filosofia i doctora en Educació i Societat per la UB (2017) amb la tesi “Mística y Ética. Deconstrucción del sujeto moral a partir de la experiencia mística”. Té el màster en Filosofia Teòrica i Pràctica (UNED), en Mística i Ciències Humanes (CITES-UCAV), en Espiritualitat transcultural (URL) i en Ciutadania i valors (UB). Membre del grup de recerca GREM del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la UB en la línia sobre una Mistagogia per al present, i membre de l’Associació d’Amics de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas de la UPF. Exerceix funcions docents sobre intervenció comunitària i és coordinadora d’un grup de treball a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UB) que investiga sobre la pràctica de l’atenció
plena per a una pedagogia de la interioritat.

Autora del llibre Teresa de Ávila, una autoridad en maestría y maternidad espiritual (Fonte, 2016) i de diversos articles sobre mística i ètica. A Fragmenta és autora d’un article publicat a l’obra col·lectiva Panikkar avui (2022).