Raimon Panikkar

Panikkar, hoy

Con textos de Ignasi Boada, Jordi Pigem, Maciej Bielawski, Jaume Angelats, Dominique de Courcelles, James W. Heisig, Victorino Pérez Prieto y 12 autores más

Con textos de Ignasi Boada, Jordi Pigem, Maciej Bielawski, Jaume Angelats, Dominique de Courcelles, James W. Heisig, Victorino Pérez Prieto y 12 autores más

Un pensador no es solo una obra —un corpus de textos— que vehicula un conjunto de ideas e intuiciones. Es también la recepción de di­cha obra y de este conjunto de ideas e intuiciones. Y es la recepción la que acredita la fortaleza y el impacto de este pensamiento.

De Raimon Panikkar se editan actualmente sus obras completas y se rescatan textos que generan nuevos libros (últimamente, Ecosofía). Se han publicado aproximaciones biográficas y trabajos monográficos de todo tipo sobre Panikkar. Toda esta tarea hermenéutica es la mejor prueba de la fortale­za de la obra y el pensamiento de Raimon Panikkar. No es ningún monumento del pasado, sino una aportación intelectual relativamente reciente que continúa siendo objeto de discusión y debate.

Este libro quiere contribuir a la renovación de la recepción de Panikkar reuniendo tanto a estudiosos veteranos del pensador como a nuevas voces interesadas en su pensamiento. La obra sirve para pensar sobre Panikkar, pero también para pensar con Panikkar, desde Panikkar y en algún momento incluso (¿por qué no?) contra Panikkar. La diversidad de lecturas y actitudes muestra la fecundidad de una propuesta intelectual que no deja indiferente a nadie.

A la venta el 30 de noviembre

Fotografia Raimon Panikkar CV
Autor Raimon Panikkar

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010), de pare indi i hindú i mare catalana i cristiana, és una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg intercultural i interreligiós. Doctor en filosofia, en ciències i en teologia, va exercir la docència en diverses universitats d’Europa, l’Índia i els Estats Units. El 1946 és ordenat sacerdot catòlic. Trepitja l’Índia per primer cop l’any 1954: «Me’n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno buddhista, sense haver deixat mai de ser cristià.» Als anys vuitanta s’instal·la a Tavertet, on impulsa la Fundació Vivarium (avui Fundació Vivarium Raimon Panikkar). L’obra de Panikkar ha estat estudiada per quaranta tesis doctorals i per cinc congressos internacionals monogràfics.

Fragmenta Editorial publica la seva Opera Omnia en català (19 volums), de la qual n’han sortit, fins ara Mística, plenitud de Vida, Mite, símbol, culte, Pluralisme i interculturalitat, Visió trinitària i cosmoteàndrica: Déu, home, cosmos, Religió i religions, El ritme de l’Ésser, Espiritualitat, el camí de la Vida, L’experiència vèdica, Diàleg cultural i interreligiós, Fe, hermenèutica, paraula, La tradició cristiana, Una cristofaniai El Dharma de l’ïndia. Fragmenta també ha publicat el llibre Iniciació als Veda (també en una edició especial que inclou l’espectacle «Panikkar, poeta i fangador», de Lídia Pujol, i una edició en castellà), un capítol del llibre Mística i diàleg interreligiós (ed. Francesc Torradeflot), i un breu perfil inclòs al llibre Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica, de Juan José Tamayo. El 2014 Fragmenta va publicar Panikkar. Una biografia, de Maciej Bielawski, la biografia més documentada i ambiciosa que s’ha publicat mai sobre el filòsof. I el 2018, coincidint amb el centenari del seu naixement, es va publicar el llibre ¿Parlem del mateix Déu? (també en castellà), un diàleg amb Pinchas Lapide, i Panikkar per Panikkar, una antologia de les seves introduccions a l’Opera Omnia. El 2021 s’ha publicat Ecosofia (edició de Jordi Pigem) i el 2022 Panikkar avui, amb textos de diversos autors.