Victorino Pérez Prieto (Hospital de Órbigo, Lleó, 1954) és doctor en teologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca (UPSA) i en filosofia per la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC). Actualment jubilat, va ser docent a les universitates de A Coruña, Santiago de Compostela, San Buenaventura-Bogotá i La Salle-Madrid. Ha treballat temes de diàleg interreligiós, ecoteologia, alliberament, misteri de Déu i espiritualitat occidental-oriental. És especialista en el pensament de Raimon Panikkar, sobre el qual ha publicat diversos llibres, com Más allá de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar (2008), Diccionario panikkariano (2017) o, més recentment, en col·ñaboració amb altres autors, Panikkar avui (Fragmenta, 2022). A més, ha publicat uns altres vint llibres individuals i més de cinquanta en col·laboració: La búsqueda de la armonía en la diversidad (2014) i Prisciliano, um cristão livre (2017) són alguns dels més recents.

A Fragmenta ha publicat Hacia una ecoteología (2023).

Foto: Eduardo Castro