James W. Heisig (Boston, 1944) és doctor en filosofia de la religió per la Universitat de Cambridge. Va ensenyar filosofia i religió als Estats Units i a l’Amèrica Llatina, on es va fer amic de personatges com Ernesto Cardenal. És capellà i religiós catòlic de la Congregació del Verb Diví. Des del 1978 forma part de l’equip d’investigadors permanents del Nanzan Institute for Religion and Culture, del qual va ser director del 1991 al 2001. Ha estat autor, editor o traductor de més de vint-i-cinc llibres, entre els quals cal destacar Filósofos de la Nada. Un ensayo sobre la Escuela de Kyoto, amb el text original redactat a Barcelona, en castellà, i publicat per l’editorial Herder. És professor de la Facultat d’Arts i Lletres de la Universitat Nanzan de Nagoya, al Japó. Ha escrit nombrosos articles, en anglès i en japonès, sobre diàleg interreligiós i sobre l’escola de Kyoto.

És coautor del llibre Mística i diàleg interreligiós, de Francesc Torradeflot (ed., 2017), autor d’un dels contrapunts del llibre El zen, de Raquel Bouso (2008), i ha participat a l’obra col·lectiva Panikkar avui (2022).