Raimon Ribera, Raimon Ribera

El diàleg interreligiós

Contrapunts d’Abdelmumim Aya, Arxiprest Joan i Montse Castellà

En començar el segle XXI, unes quantes religions tenen una incidència real en la vida d’un nombre considerable de ciutadans de tot el món. Té sentit, doncs, que, independentment de quina sigui la posició personal de cadascú respecte al fet religiós, s’analitzin les religions i les seves relacions. Aquest llibre descriu el diàleg interreligiós en el marc de dos diàlegs més: l’intrareligiós i l’extrareligiós. Aborda també els problemes del diàleg, els seus protagonistes, la incidència que hi té la concepció prèvia de la religió, i les conseqüències que pot tenir per a les religions i per al món.

Fotografia Raimon Ribera CV
Autor Raimon Ribera